Paano magiging mapanagutan ang isang tao sa kanyang piniling kilos?

Katanungan

paano magiging mapanagutan ang isang tao sa kanyang piniling kilos?

Sagot verified answer sagot

Magiging mapanagutan ang isang tao sa kanyang piniling kilos kung ito ay kanyang buong pusong gagampanan. ANg kilos na ginagawa ng isang indibidwal ay madalas na apektado ng iba’t ibang salik na nakapaligid sa kanya.

Subalit ang pagkakaroon ng isang kagalingan at katalinuhan sa pagtimbang ng mga salik na ito ang nakatutulong upang makapagawa o makapag-isip ng isang angkop at matalinong kilos ang isang indibidwal.

Ang bawat kilos na ito maging mabuti man o may hindi magandang epekto ay dapat na panagutan ng tao. Magiging mapanagutan lamang siya kung ang mga kilos na kanyang piniling gawin ay kanyang gagampanan ng buong puso.