Paano mailalarawan ang migrasyon bilang resulta ng globalisasyon?

Katanungan Sagot

7

Katanungan

paano mailalarawan ang migrasyon bilang resulta ng globalisasyon?

Sagot verified answer sagot

Ang migrasyon ay parte rin ng globalisasyon dahil nababago nito ang buhay ng mga tao na makatutulong sa kanilang hanapbuhay at pamamaraan ng pamumuhay.

Dahil sa migrasyon, naging mas bukas ang kalakalan at paninirahan ng mga tao sa ibang bansa na kung saan nakatutulong sa ekonomiya.

Kapag doon nanirahan ang mga tao ay tiyak na mayroong manggagawa na dadagdag, kaya konektado ito sa globalisasyon na nagpapalitan ng lakas paggawa.

Bukod pa rito, bukas din ito sa importasyon ng mga lokal na produkto na maaaring ibenta ng mga lumipat mula ibang bansa na lahi at pangunahan nila na pagpapatampok sa kanilang lokal na imbensyon.