Paano maiuugnay ang isyung ito sa iba pang mga isyung pangkapaligiran, panlipunan, at pangkalusugan?

Katanungan Sagot

Katanungan

Paano maiuugnay ang isyung ito sa iba pang mga isyung pangkapaligiran, panlipunan, at pangkalusugan?

Sagot verified answer sagot

Paano maiuugnay ang isyung ito sa iba pang mga isyung pangkapaligiran, panlipunan, at pangkalusuganAng paglaganap ng mga sakit ay maiuugnay sa isyung pangkapaligiran, palipunan, at pangkalusugan. Ang mga sakit ay banta sa kalusugan at kaligtasan ng lipunan.

Dapat ay umaksiyon ang mga nasa pamahalaan at mga awtoridad upang agad na mapuksa ang mga pagkakasakit na ito.

Kung hindi agad na masosolusyunan ay maaaring magbunga pa ito ng iba pang isyung panlipunan at hindi lamang isyu sa pagkakasakit at kalusugan.

Maaari ding makaapekto ito sa ekonomiya ng bansa. Isa pa, ito ay maiuugnay sa isyu ng kapaligiran dahil ang maraming sakit ay maiuugnay sa kalinisan ng paligid lalo na ang mga karamdamang dala ng mga hayop tulad ng dengue. Kinakailangang linisin ang paligid upang maging ligtas sa anumang sakit o karamdaman.