paano makapagsasagawa ng exhibit?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

paano makapagsasagawa ng exhibit?

Sagot verified answer sagot

Ang pagsasagawa ng exhibit ay bunga ng pagtutulungan ng isang grupo. Ang pagsasagawa nito ay marapat na pinaghahandaan at pinagtutulungan ng grupo na kung saan dapat na masunod ang apat na hakbang upang maging kaaya-aya ang kahihinatnan nito.

Una, pagpaplano, ang pagpaplano ng bawat kasapi ng grupo ay mahalaga sapagkat ditto nabubuo ang tema o kaisipan na nais ipabatid, mga dadalo, kagamitan, lugar na pagdarausan, at mga produkto o artwork na itatampok.

Pangalawa, paghahanda o ang pagbili ng mga kagamitang kakailanganin para sa exhibit na inyong gagawin. Ikatlo, pagpoproseso o ang pagsasakilos upang iayos ang mga kagamitan.

Maging ang pagpapamigay ng anunsiyo ay gagawin dito. At ang panghuli ay pagtatala, o pagtingin ng mga detalye na kailangan pang ayusin.