Paano makatutulong ang mga sektor na ito ng lipunan sa pagkamit ng kaganapan ng iyong pagkatao?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Paano makatutulong ang mga sektor na ito ng lipunan sa pagkamit ng kaganapan ng iyong pagkatao?

Sagot verified answer sagot

Paano makatutulong ang mga sektor na ito ng lipunan sa pagkamit ng kaganapan ng iyong pagkataoAng mga sektor ng lipunan ay makatutulong sa pagkamit ng kaganapan sa aking pagkatao sa iba’t ibang paraan.

Ang sektor ng lipunan na pamilya ay makatutulong sa paghubog ng pagkatao ng isang tao dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit na ibinibigay ng mga ito sa bawat miyembro.

Ang paaralan naman ay nakagaganap sa pagkatao dahil sa pakikisalamuhang natututuhan sa araw-araw na paglagi sa paaralan kung saan maraming kamag-aral, guro, mga magulang, at iba pa.

Ang simbahan naman ay nakahuhubog sa kaganapan ng pagkatao dahil sa pagpapataas ng moralidad at pananampalataya na mahalaga rin upang maging maging maayos ang pakikitungo sa iba at mapayaman ang pagkatao.