Paano malulutas ng diyalogo ang mga suliranin sa komunikasyon at ugnayan ng pamilya?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

paano malulutas ng diyalogo ang mga suliranin sa komunikasyon at ugnayan ng pamilya?

Sagot verified answer sagot

Malulutas ng dayalogo ang mga suliranin sa komunikasyon at ugnayan ng pamilysa sa pamamagitan ng tamang pagpapahayag ng iyong saloobin.

Isa sa malimit pagmulan ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng isang pamilya ay ang kawalan ng bukas na komunikasyon.

Ito ay nagiging sanhi ng pagkakasira ng ugnayan sapagkat hindi naipababatid ng miyembro ang mga bagay na nais niyang sabihin.

Kung kaya sa pamamagitan ng dayalogo, nasasabi ng bawat isa ang kanilang opinyon upang sa gayon ay maging bukas sila sa lahat.