Paano mo gagamitin ang iyong natutuhang gamit ng wika sa lipunan sa pakikipag ugnayan sa mga taong makakasalamuha mo araw-araw?

Katanungan Sagot

3

Katanungan

Paano mo gagamitin ang iyong natutuhang gamit ng wika sa lipunan sa pakikipag ugnayan sa mga taong makakasalamuha mo araw-araw?

Sagot verified answer sagot

Paano mo gagamitin ang iyong natutuhang gamit ng wika sa lipunan sa pakikipag ugnayan sa mga taong makakasalamuha mo araw-arawMagagamit ko ang mga natutuhan kong gamit ng wika sa lipunan sa pakikipag-ugnayan sa mga taong makasasalamuha ko araw-araw sa paraang alam ko kung anong gamit ng wika ang aking gagamitin sa pakikipag-usap.

Ngayong tukoy ko na ang iba’t ibang gamit ng wika, makikita at malalaman ko na ang gamit ng wikang angkop sa isang sitwasyon upang mas maging mabisa ang pagpapalitan ng salita, wika, at maging ng impormasyon.

Nalaman kong ang wika ay may espesipikong gamit batay sa kung anong nagaganap sa panahong ginagamit mo ang wika at hindi lamang basta-basta ito binibigkas o ginagamit sa pakikipag-usap at pagpapahayag ng sarili.