Paano mo magagamit ang iyong natutunan sa mga laro sa iyong pang araw araw na pamumuhay?

Katanungan

paano mo magagamit ang iyong natutunan sa mga laro sa iyong pang araw araw na pamumuhay?

Sagot verified answer sagot

Magagamit ko ang aking natutunan sa mga laro sa aking pang araw araw na pamumuhay sa pamamagitan ng pagtataglay ng mga aral at kaalaman na makatutulong upang higit kong maunawaan na ang bawat bagay ay pinagsisikapang makamtan.

Ang mga aral sa laro gaya ng tiyaga, pagiging tapat, at pagtanggap ng pagkatalo ay nakatutulong sa aking pang-araw-araw na buhay.

Ang tiyaga ay nagagamit sa bawat gawain na iniatas sa akin gayundin sap ag-aaral ng aking mga leksyon. Ang pagiging tapat naman ay naisasabuhay ko sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo kahit na ito ay maaaring ikagalit ng iba sapagkat ang pagiging tapat isang ugaling dapat taglayin ninuman.

Samantala ang pagkatalo naman ay nakatutulong sa akin upang higit kong maintindihan na ang mga bagay na aking naisin ay hindi lahat maibibigay kung kaya ang pagtanggap sa kabiguan ay isang malaking gabay upang sa gayon ay hindi ako magdamdam.