Paano mo pahahalagahan ang iyong lahi?

Katanungan

Paano mo pahahalagahan ang iyong lahi?

Sagot verified answer sagot

Paano mo pahahalagahan ang iyong lahiMapahahalagahan ko ang aking lahi sa pamamagitan ng pagpapahalaga lagi sa aking kultura, kasaysayan, at tradisayon ng pinagmulan.

Ang paggalang at pagsasabuhay sa mga kinagawian naming gawain at tradisyon ay isang mahalagang bagay na laging gawin upang hindi mawala at maipasa sa ibang henerasyon.

Ang mga gawaing ito ay bahagi ng aking pagkatao kaya naman dapat itong pahalagahan. Kasama rin dito ay ang pagsasabuhay ng magagandang gawi o asal na ipinamana sa akin ng aking lahi.

Ito ay hindi lamang pagpapakita ng pagpapahalaga, kung hindi isang mabisang sandata na rin upang maging mabuting ehemplo ako saanman ako mapunta sa mundo.