Paano mo pahahalagahan ang iyong relihiyon?

Katanungan

Paano mo pahahalagahan ang iyong relihiyon?

Sagot verified answer sagot

Paano mo pahahalagahan ang iyong relihiyonMay iba’t ibang paraan upang mapahalagahan mo ang iyong relihiyon. Una na rito ay ang pagsunod sa mga paniniwala nito.

Ang paniniwalang ito ay ang magpapatibay sa iyong pagkapit sa relihiyon. Iba-iba man tayo ng relihiyong kinabibilangan, lahat naman ng mga ito ay mga ritwal o gawaing mas magpapatibay ng ating pananampalataya.

Ikalawa ay ang paggalang naman sa paniniwala ng iba. Ang paggalang sa ibang relihiyon ay kinkikitaan ng isang mabuting pagkatao.

Kung ikaw bilang kabahagi ng isang relihiyon ay may paggalang sa iba pang paniniwala, mababatid nilang ikaw ay natututo ng aral na pagmamahal sa kapuwa, ano man ang pagkakaibang mayroon kayo.