Paano Mo Patunayan na Kakambal ng Paggawa ang Kapital?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Paano Mo Patunayan Na Kakambal Ng Paggawa Ang Kapital?

Sagot verified answer sagot

Dahil na parehong salik ng produksyon ang paggawa at capital, ito ay patunay na magka-kambal ang dalawa. Ang dalawang bagay na ito ay may kakayahan na baguhin ang interes ng isang manggagawa.

Unang-una sa lahat, ang capital ay maaaring tumukoy sa salapi o likas na yaman upang simulan o ipagpatuloy ang produksyon.

Sa kabilang banda, ang paggawa naman ay tumutukoy sa pagkilos ng mga empleyado at manggagawa upang magtuloy-tuloy ang produksyon. Kung walang capital, walang manggagawa ang kikilos.

At kung may capital nga pero wala namang manggagawa, ay wala ring pahihinatnan ang negosyo. Kaya naman ang dalawa ay magkakambal kung ituring.