Paano mo sinusunod ang iyong magulang?

Katanungan

paano mo sinusunod ang iyong magulang?

Sagot verified answer sagot

Mas nakakatanda sa atin ang ating mga magulang bilang tayo naman ang kanilang mga anak. Isa sa mga responsibilidad natin bilang anak ay sundin sila.

Sila ang mas nakakaalam sa mundo ginagalawan natin. Kaya naman diringgin ko ang kanilang payo. Kung ako ay tataliwas sa kanilang mga bilin ay hindi ko sila sisisihin sa kung ao mang maaaring mangyari sa akin.

AKo rin ay tumutulong sa mga gawaing bahay upang hindi na nila ako utusan pa. Ako ay may pagkukusa. Isa ito sa mga paraan ko para sundin ang aking mga magulang. Sila rin ang unang tatakbuhan ko pag may problema.