Paano naaaninag ang kultura sa isang lugar o rehiyon?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

Paano naaaninag ang kultura sa isang lugar o rehiyon?

Sagot verified answer sagot

Paano naaaninag ang kultura sa isang lugar o rehiyonNaaaninag ang kultura sa isang lugar o rehiyon sa pamamagitan ng pagamamasid o pag-oobserba ng kanilang iba’t ibang gawain.

Sa mga gawain o uri ng kanilang pamumuhay ay nababakas at nakikita ang kanilang kaugalian, tradisyon, paniniwala, selebrasyon, kasabihan, awit, kagamitan, at iba pang bakas ng kanilang kultura.

Sabi nila, ang pinakamabisang paraan daw upang makita ang kultura ng isang lugar at labis itong maunawaan ay sa pamamagitan ng pagranas dito.

Ang karanasan ay ang magbubukas sa mata ng isang tao sa mas matututuhan niya ang kanilang kultura at tradisyon. Kung gagawin ng isang tao ang kanilang mga gawain, magiging kaisa rin sila sa kanilang mga kultura.