Paano nabago ang pananampalataya ng mga Pilipino sa pagdating ng mga Espanyol?

Katanungan

paano nabago ang pananampalataya ng mga pilipino sa pagdating ng mga espanyol?

Sagot verified answer sagot

May tatlong layunin noon ang Espanya kaya nais nila makasakop ng mga bansa. Isa sa mga ito ay ang paglaganap ng kanilang kinikilalang pananampatalaya na Kristiyanismo.

Kaya naman noong nagsimula ang kanilang pananakop at pamumuno sa Pilipinas ay agad nilang sinimulan ang kanilang mithiin.

Ang mga Pilipino noon ay sumasamba sa iba’t-ibang uri ng mga diyos. Ngunit sa pagdating mga Espanyol ay sapilitan nilang pinaniwala ang mga Pilipino sa Kristiyanismo.

Ang ibang mga Pilipino naman ay sumunod, tulad ni Rajah Humabon. SIya ang kinikilalang kauna-unahang nabinyagan sa ilalim ng bagong pananampalataya na Kristiyanismo. Napalitan rin ang kanyang pangalan at siya ay tinawag ng Don Carlos.