Paano nabubuo ang isang kabihasnan?

Katanungan

paano nabubuo ang isang kabihasnan?

Sagot verified answer sagot

Ang pagkakabuo ng kabihasnan ay nagsisimula sa pagsasama-sama ng mga indibidwal upang manirahan sa iisang lugar.

Isa sa pinaniniwalaang pamantayan sa pagkakabuo ng kabihasnan ay ang pagkakaroon ng sobrang mapagkukunang yaman na kapaki-pakinabang sa pagkain ng mga tao upang mabuhay.

Ang mapagkukunang ito ay ang sisikaping paunlarin ng mga mamamayan upang masiguro ang kabuhayan sa mga susunod pang mga henerasyon.

Ayon sa pagdadalubhasa ng aspetong ito, ang pagkakabuo ng kabihasnan ay ang pagsisimula ng pagkakaroon ng pamahalaan at istraktura.

Gayundin, ang pagkakabuo nito ang nagbubunsod upang magkaroon ng kaugalian, kultura, at tradisyon ang mga indibidwal na nagpapasalin-salin sa iba’t ibang henerasyon.