Paano nagbago ang damdamin ni Danding sa bayang sinilangan ng kanyang ama?

Katanungan Sagot

3

Katanungan

paano nagbago ang damdamin ni danding sa bayang sinilangan ng kanyang ama?

Sagot verified answer sagot

Nagbago ito noong makinig siya sa kwento ng kaniyang Lolo Tasyo ukol sa kaniyang ama noong bata pa lamang siya.

sinasalamin nito na may respeto at pinagkakatiwalaan ni Danding ang kaniyang lolo sapagkat naimpluwensyahan siya kung paano magpasya sa kaniyang buhay.

Bukod pa rito, napukaw ang kaniyang atensyon dahil din sa kaniyang ama at inaalala niya ito. Inilalantad na bukas sa mga opinyo at pakikinig si Danding para mas maging maunlad ang kaniyang pagkatao at pagdedesisyon sa buhay.

bagkus, maaaring malapit din si Lolo Tasyo sa kaniya kaya naimpluwensyahan niya si Danding sa pamamagitang ng kaniyang mga pagsalaysay sa bayang sinilangan ng kaniyang ama.