Paano naging instrumento ang patronato real sa pagiging makapangyarihan ng prayle sa kolonya?

Katanungan

paano naging instrumento ang patronato real sa pagiging makapangyarihan ng prayle sa kolonya?

Sagot verified answer sagot

Ang kolonyal na impluwensiya ng mga prayle sa mga indibidwal bilang mga tagapagpalaganap, tagapagturo, at tagapagkintal ng paniniwalang kristiyanismo mula sa ito ay Malaki ang dulot sa mga Pilipino.

Ang sapilitang pagtipon ng mga prayle sa mga mamamayan upang manirahan sa isang sentro na malapit sa simbahan na tinatawag na pueblo ay isa sa mga paraang ginamit nila upang higit na mabantayan, mapasunod, at makolektahan ng buwis ang mga mamamayan.

Sa pagpasok ng mga espanyol sa bansa ay dala rin nila ang kristiyanismong paniniwala. Ang pagtitipon sa mga tao ang naging mabilis nilang paraan upang mapangasiwaan ang mga ito at mapasunod sa kanilang nais o layunin.