Paano nagkakaroon ng ugnayan ang iba’t ibang sektor ng ekonomiya?

Katanungan

Paano nagkakaroon ng ugnayan ang iba’t ibang sektor ng ekonomiya?

Sagot verified answer sagot

Ang epektong natural ng ekonomiya sa larangan ng diplomatiko, militar, at iba pang usapin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ugnayan ang iba’t ibang sektor ng ekonomiya.

Ang mga sektor ng ekonomiya ay makabuluhang pinangangasiwaan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng iba’t ibang patakaran upang masiguro ang tiyak na pagganap at pagtanggap ng bawat sektor sa kani-kanyang tungkulin.

Nakatutulong din ang mga patakarang ito upang masiguro ang produktubidad, pagkakapantay-pantay, at mahusay na pagganap.

Ang bawat sektor ay may kani-kanyang gampanin na nakatutulong sap ag-unald ng ating bansa. Isa sa tiyak na halimbawa nitoy ang sektor ng agrikultura,