Paano nagsimula ang migrasyon sa kulturang Pilipino?

Katanungan

paano nagsimula ang migrasyon sa kulturang pilipino?

Sagot verified answer sagot

Ang migrasyon ay nagsimula sa kulturang Pilipino ng dumami ang bilang ng mga nangingibang bansa o ang mga Overseaas Filipino Worker (OFW).

Ang migrasyon ay ang pag-alis o paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa ibang teritoryo. Kadalasan, ang itinuturong sanhi o dahilan nito ay ang paghahangad ng mas mabuti o mas magaan na pamumuhay para sa pamilya.

Kung kaya naman maraming mga Pilipino ang nagsasakripisyo upang sa gayon ay matupad o makamit ang layuning ito. Ang migrasyon ay nagbubukas ng oportunidad sa mga tao na makapagsilbi sa labas ng bansa na nakatutulong din naman sa pagpapa-unlad ng kalagayang pang-ekonomiko ng bansa.