Paano nagsimula ang piyudalismo sa Europa?

Katanungan

paano nagsimula ang piyudalismo sa europa?

Sagot verified answer sagot

Pyudalismo ang tawag sa isang uri ng sistema kung saan ang mga lupain ay may mga nagmamay-ari na tinatawag na panginoon o panginoong may lupa.

Ang kanilang mga lupain ay ipinasasaka sa ibang tao na madalas ay taong alipin ng panginoong may lupa. Nagsimula ang ganitong sistema sa kontinenteng Europa sa pagitan ng ika-9 at ika-15 na siglo.

Noong gitnang panahon ay ginawang sistemang maka-politkal at maka-militar ang pyudalismo sa Europa. Nagkaroon ng pyudalismo sa kontinente dahil nangako ang mga pangkat ng mandirigmang Aleman na sila ay susunod sa utos ng naghahari.

Dahil dito ay naisipan na ang hari lamang ang maaaring magkaroon ng lupa at ang iba ay alipin o kleriko lamang.