Paano nahuhusgahan kung ang layunin ng kilos ay mabuti o masama, magbigay ng halimbawa?

Katanungan

paano nahuhusgahan kung ang layunin ng kilos ay mabuti o masama, magbigay ng halimbawa?

Sagot verified answer sagot

Nahuhusgahan ang isang pagkilos kung mayroong itong maganda o pangit na epekto sa kaniyang kapwa. Nakabatay ito kung gaano kabigat ang mga resulta ng kaniyang pagkilos.

Halimbawa na lamang sa pagsisinungaling sa isang bagay na kinuha mo kahit hindi mo nama pagmamay-ari, magreresulta ito ng pagkawalang tiwala sa iyo ng iyong kapwa dahil ninakaw mo ang kaniyang gamit.

Kung ito naman ay may mabuting layunin, magreresulta ito ng maganda rin. Halimbawa na lamang ng pagtulong sa iyong kamag-aral hinggil sa isang paksa dahil hindi siya nakapasok ng isang araw, kaya matutulungan mo siya sa pag unlad at mahabol ang kaniyang marka.