Paano naipamamalas ng tao ang mga pagpapahalaga niya sa paggawa at paglilingkod sa kapwa at lipunan?

Katanungan

paano naipamamalas ng tao ang mga pagpapahalaga niya sa paggawa at paglilingkod sa kapwa at lipunan?

Sagot verified answer sagot

Naipamamalas ng tao ang mga pagpapahalaga niya sa paggawa at paglilingkod sa kapwa at lipunan sa pamamaraan ng paggawa ng mga produkto at serbisyong dekalidad.

Ang pagpaphalagang ito ay kasiya-siya sa bawat isa dahil ang bawat produkto at serbisyong isinasagawa ng tao ay naaayon sa tiyaga, kasipagan, pagka-malikhain, disiplina sa sarili, at pagiging masigasig.

Sa pamamagitan nito naipamamalas ng indibidwal ang paglilingkod sa kanyang kapwa indibidwal sa loob ng kinabibilangang lipunan.

Bilang karagdagan, ang paggawa na isinasagawa ng bawat indibidwal ay ang nagbibigay halaga sa mga gampanin at partisipasyon nito sa lipunan na nagdudulot ng kaayusn maging ng kaunaran para sa lahat.