Paano naipapakita ng tao ang kabutihang natatanggap sa iba?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

paano naipapakita ng tao ang kabutihang natatanggap sa iba?

Sagot verified answer sagot

Bilang mga tao, tayo ay mayroong tinatawag na malayang kaloobang, o sa wikang Ingles ay free will. Ang free will na ito ang nagtutulak sa atin para gumawa ng kabutihan o kasamaan sa ating komunidad at sa ating kapwa.

Ang taong may maganda at malayang kalooban ay dapat lamang na gumawa ng kabutihan. Kapag ang kapwa natin ay nagpakita o gumawa ng kabutihan para sa atin, maaari nating ipakita ito sa pamamagitan ng pag-alok ng tulong rin sa taong iyon kung tayo man ay may maitutulong rin sa kanya.

Kung hindi naman, magpasalamat tayo at sabihin natin na ipapasa natin sa ibang nangangailangan ang kabutihang tinanggap natin.