Paano nakakaapekto ang globalisasyon sa pamilya?

Katanungan

paano nakakaapekto ang globalisasyon sa pamilya?

Sagot verified answer sagot

Ang globalisasyon ay nakakaapekto sa pamilya sa usapin ng pagtutulungan at pagkakaisa sa paggawa. Ang globalisasyon o ang pagkakaisa ng mga bansa upang ang mga produkto maging ang mga serbisyo ay malayang maikot ang iba’t ibang panig ng bansa.

Sa usaping pamily, ito ay nakakaapekto sa aspeto ng paggawa na kung saan ang bawat miyembro ng pamilya ay nagtutulong-tulong upang magampanan ang kani-kaniyang tungkulin.

Maaari ring maging epekto ng globalisasyon ang pagkakahati-hati ng bawat gawain sa pagitan ng mga kasapi ng pamilya.

Na kung saan tulad ng pagkakaisa ng mga bansa, ang pamilya ay nagkakaroon din ng aspetong pagiging isa upang maayos na maisagawa ang paggawa.