Paano nakakaapekto ang mga monghe sa pag-unlad ng simbahang Katoliko?

Katanungan

paano nakakaapekto ang mga monghe sa pag-unlad ng simbahang katoliko?

Sagot verified answer sagot

Alam natin na ang Kristiyanismo o Katolisismo ay isa sa mga pangunahing relihiyon sa buong mundo. Isa ito sa mga relihiyon na nangunguna sa maraming bansa at maraming mga tao ang debotong Katoliko.

Sa kabilang banda, may iilang mga tao ang hindi nauuri sa ilalim ng pananampalatayang Kristiyanismo. Kadalasan ang tawag sa kanila ay mga monghe, o sa wikang Ingles ay monk. Ang mga monghe ay may sari-sariling pinaniniwalaan.

Ang iba sa kanila ay maaaring naniniwala sa Budismo, Hinduismo, Islam, at iba pang mga reilihiyon. Nagiging dahilan ito kaya naaapektuhan ang pag-unlad ng Katolisismo sa buong mundo. Ang ibang mga tao ay nahihikayat ng mga monghe kaysa ng simabahang Katoliko.