Paano nakatutulong ang mga katangiang nabanggit sa paggawa ng isang desisyon?

Katanungan

paano nakatutulong ang mga katangiang nabanggit sa paggawa ng isang desisyon?

Sagot verified answer sagot

Nakatutulong ang mga katangiang nabanggit sa paggawa ng isang desisyon upang makagawa ng isang makatwirang desisyon.

Isang mahalagang aspeto sa buhay ng isang indibidwal ang paggawa o pagbuo ng isang desisyon. Ang desisyong ito ay maaaring gawin ayon sa layuning nais kamtin ng isang tao.

Ito ay maaaring tugon sa suliranin o tugon sa kasagutan partikular na sa landas na nais tahakin. Gayunpaman, ang pagbuo nito ay kinakailangang masiyasat upang maiwasan ang hindi magandang resulta o epekto nito sa buhay o kaganapan ng isang indibidwal.

Iminumungkahi na sa pagbuo ng pasya kailangan ay hindi lamang emosyon ang gamitin subalit nararapat na timbangin ang bawat detalye upang makabuo ng makatwirang desisyon.