Paano natin mapapanatili ang pagkakaroon ng balanseng ekolohikal sa ating kapaligiran?

Katanungan Sagot

5

Katanungan

Paano natin mapapanatili ang pagkakaroon ng balanseng ekolohikal sa ating kapaligiran?

Sagot verified answer sagot

Paano natin mapapanatili ang pagkakaroon ng balanseng ekolohikal sa ating kapaligiranAng paraan upang mapanatili ang pagkakaroon ng balanseng ekolohikal sa ating kapaligiran ay ang hindi gambalain ang normal na ayos at interaksiyon ng mga hayop at halaman sa ating kalikasan.

Kaya lang naman nasisira ang balanseng ekolohikal ay dahil sa pag-abuso ng mga tao sa kalikasan. Halimbawa nito ay ang pagputol ng mga puno sa kagubatan.

Ang pagkaubos ng puno ay nagdudulot ng pagkagulo o pagkagambala sa balanseng ekolohikal. Nawawalan ng tirahan ang mga hayop, nawawalan sila ng pinagkukuhanan ng pagkain, at nahihirapan ang hangin na maging malinis muli.

Kaya naman kung nais natin ng balanseng sistemang ekolohikal, kailangan lamang nating hindi abusihin ang kalikasan.