Paano pinapahalagahan ng mga Bisaya ang kanilang magulang?

Katanungan Sagot

6

Katanungan

paano pinapahalagahan ng mga bisaya ang kanilang magulang?

Sagot verified answer sagot

Pinahahalagahan ng mga bisaya ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay galamg sa mga ito, pagpapakita ng pagmamahal, at pagsunod sa kanilang mga tagubilin.

Ang mga bisaya ay tulad ng marami pang Pilipino ay malalim ang pagpapahalaga sa kanilang mga magulang.

Ang mga taong nag-aruga at nagsakripisyo upang matugunan ang bawat pangangailangan ng isang anak kung kaya naman ang pagbibigay galang sa mga ito maging ang pagsunod sa kanilang mga payo ay ilan sa mga paraan ng pagpapahalaga ng mga bisaya sa kanila. Idagdag pa riyan ang pagpapakita ng pagmamahal sa mga ito bilang tanda ng malalim na ugnayan.