Paano pinauunlad ng gawaing pagpaplano ang buhay ng isang tao?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Paano pinauunlad ng gawaing pagpaplano ang buhay ng isang tao?

Sagot verified answer sagot

Napauunlad ng pagpaplano ang buhay ng isang tao sa paraang naihahanda niya ang kanyang sarili sa maaaring kalabasan ng isang bagay na kanyang gagawin.

Ang pagpaplano o pagbuo ng isang plano ay bagay na ginagawa at sinusunod ng isang indibidwal para sa bagay o proyekto na kanyang nais gawin.

Ito ay nakatutulong sa isang tao upang mapaghandaan niya ang mga bagay na maaaring mangyari sa paggawa ng isang proyekto.

Ito rin ang susi para sa sarili upang maihanda ito sa kahaharaping suliranin o mga di inaasahang pangyayari.

Nakatutulong ang pagpaplano upang maiwasan ang pagkaramdam ng aligaga kung may mga pagkakataong hindi inaasahan.