Pagbibigay ng direksyon sa pupuntahan?

Katanungan

pagbibigay ng direksyon sa pupuntahan?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang regulatori. Ang regulatori ang nagpapabatid ng pagturo ng mga tagubilin o direksyon. Maaari itong mangyari sa sarili o sa ibang tao.

Nakapaloob dito ang pagbibigay ng mga tagubilin hinggil sa mga ibang bagay na kailangan gawin at sundin ang mga proseso.

Halimbawa na lamang sa isang pagsusulit ay may mga tagubilin na ibibigay ang isang guro o kaya sa mga asignatura, upang iisa lamang ang porma ng mga gawa ng mag-aaral.

Sa pamamagitan ng pag gamit ng wika ay nag uutos o nagtuturo ang isang indibidwal sa ibang tao upang tama ang mapuntahan o tama ang gawin sa mga naatasang gawain.