Paggamit ng dalawang wika sa sistema ng edukasyon

Katanungan Sagot

2

Katanungan

Ano ang paggamit ng dalawang wika sa sistema ng edukasyon?

Sagot verified answer sagot

Paggamit ng dalawang wika sa sistema ng edukasyonAng paggamit ng dalawang wika sa sistema ng edukasyon ay tinatawag na bilingguwalismo o bilingualism.

Ito ay tumutukoy sa paggamit ng dalawang wika o kakayahan ng isang taong gumamit ng dalawang wika na pantay ang kasanayan sa kaniyang unang wika o lingua franca.

Sa Pilipinas, ang patakarang pang-edukasyon ay gumagamit ng dalawang pangunahing wika na itinakda ng batas at ng kurikulum ng kagawarang humahawak sa edukasyon ng bansa.

Ang mga wikang ito ay ang wikang Filipino na wikang Pambansa ng Pilipinas at ang isa naman ay ang wikang English kung saan mas marami pang asignatura sa paaralan ang nakasulat sa wikang ito.