Paggamit ng salapi at pagpapataw ng buwis o multa?

Katanungan

paggamit ng salapi at pagpapataw ng buwis o multa?

Sagot verified answer sagot

Maihahalintulad ang paggamit ng salapi at pagpapataw ng buwis o multa mula sa sistemang ipinatupad ng Europa sa kasalukuyang panahon sa pamamagitan ng mga paraan ng pagpapataw nito ayon sa layunin.

Sa kasaysayan, ang Europa ay nagpataw ng buwis sa iba’t ibang mga kargamento na dumarating sa bansa upang sa gayon ay makatulong ito sap ag-unlad ng ekonomiya ng bansa.

Sa kasalukuyan naman, ang pagpapataw ng buwis ay isinasagawa ng pamahalaan sa mga kargamento ring dumadaong sa bansa gayon din sa iba’t ibang kumpanya maging sa mga manggagawa nito upang sa gayon ay mapanatili ang kaunlaran ng ekonomiya ng bansa.