Paggawa ng panukalang batas tungkol sa pambansang badyet?

Katanungan

paggawa ng panukalang batas tungkol sa pambansang badyet?

Sagot verified answer sagot

Ang pangulo ang nangunguna sa paggawa ng panukalang batas tungkol sa pambansang badyet. Ang pambansang badyet ay isa sa mahalagang aspeto na nararapat na pangasiwaan ng mga namumuno sa bansa. Sa pagpapanukala ng pambansang badyet, ito ay dumaraan sa iba’t ibang yugto.

Ang mga yugtong ito ay ang mga sumusunod: unang yugto kung saan ang bawat kagawaran ay magbibigay ng inihandang badyet na kailangan ng kanilang ahensiya bago pa man iparating sa pangulo ng bansa.

Ikalawang yugto, pagkatapos matanggap ng presidente ang panukalang badyet, ito ay sasailalim sa deliberasyon na pangungunahan ng senado at ng House of Representatives bago magdesisyon ang pangulo kung ito ba ay aprubado o hindi.

Ikatlong yugto, matapos maaprubahan ang panukala ay ipapasa naman ito sa bawat kagawaran upang bigyang katuparan ang mga isinaad na plano.

At ang ika-apat na yugto naman ang kinapapalooban ng rebyu kung saan sisiyasatin kung ang badyet ba ay nagasta o nagamit ng tama at maayos.