Pagkakasunod sunod ng mga hakbang ng pananaliksik gamit ang graphic organizer?

Katanungan

Pagkakasunod sunod ng mga hakbang ng pananaliksik gamit ang graphic organizer?

Sagot verified answer sagot

Ang unang hakbang ay pagpili ng paksa, ito ang magsisilbing ugat upang mapalawig at may direksyon ang bubuuhing pananaliksik.

Pangalawa, paglilimita ng paksa, mahalaga ito upang sakto at tiyak lamang ang hahanapin na mga artikulo o impormasyon sa loob ng paksa.

Maaari rin ito ay makatulong upang madaling maunawaan ang pananaliksik at may target na parte lamang ito. Pangatlo, paghahanda ng pansamaantalang bibliograpiya, mag tiyak ng pagkukuhaan na sanggunian para sa susunod pang mga impormasyon at hindi ito makaligtaan.

Mahalaga rin na maipin ito upang mabigay ang tamang pagsipi. Pang-apat, pagbuo ng pansamantalang balangkas, upang maibuod ang mga mahalagang impormasyon o diwa ng pananaliksik.

Pang lima, paghahanda ng wasto at pinal na balangkas, rerepasuhin na ang mga nakalap na impormasyon para sa pananaliksik at aayusin ang pagkakabuo ng kaalaman.

Pang anim, pagsusulat ng borador para sa nalalapit na pagtapos ng pananaliksik. Pang pito, pag rerebisa, upang ayusin na kabuuhan ng pananaliksik, at pang walo, pagsusulat ng pinal na manuskrito na maaari na ipasa at maayos na mailahad sa kapwa.