Pagmimisyon ng mga prayle upang mahikayat ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong kristiyanismo?

Katanungan

pagmimisyon ng mga prayle upang mahikayat ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong kristiyanismo?

Sagot verified answer sagot

Kristiyanisasyon ang tawag sa pagmimisyon ng mga prayle upang mahikayat ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Kristiyanismo.

Ang kristiyanisasyon o kilala rin sa tawag na pagsasakristiyano ay isang uri ng kumbersyon na kung saan ang mga tao ay hinihikayat na tanggapin ang kristiyanong relihiyon bilang bagong kaisipan sa pananampalataya.

Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagbabago ng relihiyon. Upang mahikayat ng mga prayle ang mga katutubo, gumamit sila ng mga pook dalanginan sa pamamagitan ng pagsira sa mga pook na banal na pinaniniwalaan ng mga Pilipino.

Idagdag pa riyan ang paglitis sa mga pamamaraan ng ritwal na paggalang ng mga katutubo sa kanilang kinikilalang mga diyos bilang isang uri ng gawain na kung tawagin ay pangkukulam.