Pagpapalit saklaw (5 halimbawa)?

Katanungan

pagpapalit saklaw (5 halimbawa)?

Sagot verified answer sagot

Mga halimbawa ng pagpapalit saklaw:

1.) “Simula ngayon, ayoko na makita pagmumukha mo!”

2.) “Salamin ang kaniyang mga mata na mayroong hinagpis at kalungkutan”

3.) “Ang Prinsipeng si Wacky ay magmamana ng kaharian”

4.) “dalawang bote ng tubig ang kanilang napatumba sa pag iinom”

5.) “Huwag mong mabitbit ang iyong mga paa sa bahay namin!”.

Ang pagpapalit saklaw ay gumagamit ng isang bagay o parte ng katawan upang pampalit sa isang pangkat ng paksa. Maaari itong maging representasyon o simbolo ng paksa sa pangungusap.

Maganda na magamit ito sa pagsusulat upang maging malikhain din ang mga isipan ng mga mambabasa at manunulat.