Pagpapaliwanag sa kahulugan sa tulong ng mga sitwasyon wika?

Katanungan

pagpapaliwanag sa kahulugan sa tulong ng mga sitwasyon wika?

Sagot verified answer sagot

Wika ang tumutukoy sa paraan ng ating pakikipag-usap sa ibang tao na kanila rin namang nauunawaan.

Unang wika ang tumutukoy sa wika na ating natutunan mula pagkabata. Ito ang pangunahing wika na ginagamit sa ating kabahayan. Maaaring ito ay ang ating pambansang wikang Filipino. Ngunit ang ilang parte sa bansa ay may kanya-kanyang wika rin tulad ng Ilocano.

Pangalawang wika naman ay ang ating natututunan sa paaralan, internet, telebisyon, at iba pa. Pwede itong banyagang salita tulad ng Ingles.

Ang social media ngayon ay ang kadalasang paraan kaya tayo ay natututo ng ibang lenggwahe. Ito ay tumutukoy sa bahagi ng internet kung saan tayo ay pwedeng makipag-ugnayan sa mga tao sa iba’t-ibang panig ng daigdig.