Pamahalaang ipinamana ng mga Amerikano sa bansa?

Katanungan

pamahalaang ipinamana ng mga amerikano sa bansa?

Sagot verified answer sagot

Pamahalaang demokrasya ang ipinamana ng mga Amerikano sa bansa. Ang pamahalaang nabuo at naging pamana ng mga Amerikano sa bansang Pilipians ay ang pagkakaroon ng isang demokrasyang pamahalaan na kung saan ito ay unang binigyang katuturan ng mabuo ang sibil na pamahalaan dahil ibinigay ang kapangyarihan na makapamili ng mga mamumuno sa kamay ng mga mamamayan o taong bayan.

Ang demokrasya ang nagbigay ng kapangyarihang mamuno sa mga tao hinggil sa usaping pagpili subalit hindi kabilang sa gampanin ng mga mamamayan ang maging hukom, makapamili ng mga komisyonado na kakatawan sa bansa sa United States Congress, at ang makapagtayo ng isang asembleya.