Pamantayan sa asal sa pakikipagkapwa

Katanungan

Pamantayan sa asal sa pakikipagkapwa

Sagot verified answer sagot

Pamantayan sa asal sa pakikipagkapwaMay iba’t ibang pamantayan o gawain upang maipakita ang asal ng pakikipagkapwa. Una na rito ay ang pakikitungo o pakikisama sa iba.

May mga makasasalamuha tayong hindi naman natin kaaano-ano ngunit dapat ay ipakita pa rin natin sa kanila na tayo ay may paggalang, kahit sinuman ang kaharapa natin. Ikalawa, ang pagbuo ng kaibigan.

Ang pagiging palakaibigan ay isang pamantayan din ng pakikipagkapuwa dahil naipakikita nito na kaya nating magtiwala sa iba at galangin kung anuman ang bumubuo sa pagkatao nila.

Isa pa sa mga pamantayan ay ang pagiging maunawain at mapagpasensiya. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay makasusundo natin ang iba kaya naman mahalaga ang pag-unawa at mahabang pisi.