Pamilya ng Wikang may Pinakamaraming Taong Gumagamit

Pamilya ng Wikang may Pinakamaraming Taong GumagamitAng Indo-European na wika ang pamilya ng wikang may pinakamaraming taong gumagamit sa buong mundo. Sinasabing nasa bahagdang 46.77 ang pamilyang wikang gumagamit sa Indo-European. Nasa 2.6 bilyon ang gumagamit ng nasabing pamilya ng wika.

Ginagamit ang wikang ito sa kontinenteng Europe at maging sa ilang bahagi ng Silangang Asya. Naging laganap din ito sa iba’t ibang bahagi ng mundo dahil sa naganap na kolonyalisasyon o pananakop.

Ang terminong Indo-European ay mula sa pinagsamang salita na “Indian” dahil ang Europe ay katabi ng India kung saan sinasabing ekstensiyon ito ng wikang European; at “European” kung saan talaga nagmula ang nasabing pamilya ng wika.

Ang pamilya ng wika na ito ay binubuo ng malaking bahagdan ng wikang mula sa Europe. Kasama rin dito ang mga wika mula sa Gitnang Silangan, Gitnang Asya, at Kanlurang Asya.

Ang pamilya ng wikang Indo-European ay mayroong 11 pangkat, dalawa sa mga ito ay hindi na ginagamit. Ang 11 pangkat at mayroong 449 wika sa kabuuan na sinasalita sa iba’t ibang bahagi ng mundo.

Ilan sa wikang kasama sa pamilya ng Indo-European ay ang mga salitang Latvian, Lithuanian, Welsh, Irish, Scottish, Breton, English, Danish, Hindi, Sanskrit, Bengali, Urdu, Iranian, Albanian, Armenian, at Greek.