Panalangin tungkol sa pagkakaroon ng maligaya at matiwasay na pamilya?

Katanungan

Panalangin tungkol sa pagkakaroon ng maligaya at matiwasay na pamilya?

Sagot verified answer sagot

Panginoon, ikaw ay aming pinupuri at pinasasalamatan para sa lahat ng bagay na inyong inilaan para sa aming pamilya higit na sa proteksyong inyong inilaan ngayong panahon ng pandemya.

Maraming salamat sa bawat hamong inyong inilalaan upang mapanatiling matatag at maayos ang aming samahan.

Panginoon, basbasan mo ang aming pamilya upang makamtan ang kaligayahan at katiwasayan. Patuloy mo kaming gabayan at tulungan para mapangalagaan ang kapayapaan at kasiyahan ng aming samahan.

Tulungan mo ang bawat isa na magkaroon ng bukas na isipan, pusong mapagpatawad, at tibay ng loob upang mapangalagaan ang sayang dulot ng bawat kasapi ng aming pamilya.

Gayundin, upang patuloy na makamit ang matiwasay na buhay sa tulong inyong dakilang paggabay. Akayin mo ang bawat isa sa amin tungo sa mabuting daan upang maging mabuting ehemplo sa bawat pamilyang Pilipino