Panggitnang uri ng mamamayan sa Europe?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

panggitnang uri ng mamamayan sa europe?

Sagot verified answer sagot

Bourgeoisie ang tawag sa mga panggitnang uring mamamayan sa kontinenteng Europa. Ito ay hango sa isang pilosopiya ni Karl Marx.

Sa wikang Filipino, ang salitang bourgeoisie ay isinalin bilang ang salitang burgesya. Sinasabi ng maraming mga ekonomista na ang burgesya ay kahalintulad ng mga kapitalista.

Bagamat nasa panggitnang anta sang mga nabibilang sa bourgeoisie ay malaki ang kanilang ambag sa paglago ng ekonomiya.

Ito ay lalong-lalo nang makikita sa tinatawag na Panahon ng Eksplorasyon, kung saan nagbukas ang mga bansa upang makipag-kalakalan o palitan ng produkto sa buong daigdig. Dumami ang mga tao na nabilang sa burgesya sa ilalim ng panahon ng eksplorasyon.