Pangkalahatang tawag sa anumang pagbabatid ng mahalagang impormasyon sa tao?

Katanungan

pangkalahatang tawag sa anumang pagbabatid ng mahalagang impormasyon sa tao?

Sagot verified answer sagot

Anunsiyo ang tinatawag na pangkalahatang tawag sa anumang pagbabatid ng mahalagang impormasyon sa tao. Sa wikang Ingles, ito ay announce.

Isang paraan ang pag-aanunsiyo upang masiguro na ang bawat tao ay nakakakalap at nakakarinig ng mga mahahalagang impormasyon.

Isang prominenteng ehemplo nito ay ang pag-aanunsiyo ng balita, Ang pag-aanunsiyo ay kadalasan ginagawa sa harap ng maraming tao.

Iisa ang taga-pagsalita na siyang taga-paghatid ng impormasyon. Ito ay kanyang babasahin sa harap ng mga tao sa kanyang pinakamalakas na boses.

Importante ang pag-aanunsiyo upang walang tao ang maiwan pagdating sa mga mahahalagang bagay at impormasyon. Kailangan ang lahat ay may kaalaman.