Paraan ng pagbabayad ng buwis na ipinalit sa tribute noong 1884?

Katanungan

paraan ng pagbabayad ng buwis na ipinalit sa tribute noong 1884?

Sagot verified answer sagot

Noong taong 1884, ipinalit ang sistema ng pagbibigay ng cedula personal sa paraan ng pagbabayad ng buwis. Ang dating pamamaraan ay ang tinatawag na tribute o tributo.

Ang tribute ay isang uri ng bayad na ibinibigay ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Ayon sa mga Espanyol, ang pagbabayad ng tributo ay isang paraan upang ipakita ang katapatan ng mga mamamayang Pilipino, partikular na ang mga nasa edad 16 pataas, sa mga Espanyol. Ngunit noong 1884, ito ay pinalitan ng tinatawag na cedula personal. Nakalagay dito ang pangalan, edad, tirahan, estado (kung single o may asawa), trabaho, kasarian, at nasyonalidad.