Emilio Aguinaldo y Famy

Si Emilio Aguinaldo ang pinaka unang presidente ng malayang republika ng Pilipinas. Miyembro siya ng Katipunan, ang grupo na lumaban sa mga dayuhan upang mabigyan ng kalayaan ang ating inang bayan. Talambuhay Ni Emilio Aguinaldo

Quotes

“Pilipinas na malaya, Pilipinong malaya. Kinabukasang aking pangarap, ang bukas na aking sadyang sinisikap”

“Ang mga Pilipino ang may-ari ng Pilipinas, hindi mga dayuhan”

“Napakasakit na makitang inaapi ang aking mga kababayan sa kanilang sariling lupa”

“Lahat ng tao ay may boses”