Pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig?

Katanungan

pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig?

Sagot verified answer sagot

Ang pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig ay tinatawag na kontinente.

Ayon sa mga pag-aaral, ang mga kontinente bagamat nahati sa pito ay nagkakaugnay-ugnay dahil ang mga ito ay tinatawag na Pangaea o isang super kontinente na dahil sa paggalaw lupa particular na ang continental plate ay naghiwa-hiwalay ng tuluyan ang mga ito na nagsanhi sa pagkakakilala sa mga kontinente sa kasalukuyang panahon.

Ang teoryang sinasabing pinagmulan nito ay tinatawag na Continental drift theory na ipinakilala ni Alfred Wegener na isang German.

Bilang karagdagan, ang mga kontinenteng ito ay pinaniniwalaang isang jigsaw puzzle sapagkat kung pagsasamahin ay bawat piraso ay naaakma ito sa isa’t isa.