Pinakamataas na pinuno ng kolonya?

Katanungan Sagot

20

Katanungan

pinakamataas na pinuno ng kolonya?

Sagot verified answer sagot

Ang Gobernador-Heneral ang pinakamataas na pinuno ng kolonya. Ang Gobernador-Heneral ay ang pangkalahatang pinakamataas na ranggo o posisyong iniatas ng hari ng Espanya para sa mga bansang naging kolonya nito kabilang na ang bansang Pilipinas.

Ang pinunong ito ay may tungkuling pangalagaan at pamunuan ang kolonya ng Espanya. Kabilang din sa mga tungkuling ginagampanan nito ang pagpapatupad ng mga batas, paghirang o pag-alis ng mga opisyal na kawani ng pamahalaan liban sa hari, tagapangasiwa ng mga tanggapan ng gobyerno maging ang pangunguha ng buwis, paghirang sa mga embasador sa silangan, pagdeklara ng digmaan o pakikipagkasundo, at ang pagiging pinuno ng hukbo ng bansa.