Punan ang mga hinihinging detalye sa loob ng tsart ukol sa mahahalaga at dakilang akda mula sa mga kabihasnan?

Katanungan

punan ang mga hinihinging detalye sa loob ng tsart ukol sa mahahalaga at dakilang akda mula sa mga kabihasnan?

Sagot verified answer sagot

Suriin ang mga nakalagay sa ibaba:

LIPUNAN / KABIHASNAN PAMAGAT NG AKDA NILALAMAN NG AKDA
1. India Ayuverda Isang natural na sistema ng medisina na nagmula sa subkontinenteng India. Ito ay sinasabing isa sa mga pinakamatanda at pinakasikat na “holistic treatment options” sa buong mundo.
2. Tsina Acupuncture Ito ay isa pa sa mga tinatawag na “holistic treatment options”. Ito ay nagmula sa bansang Tsina. Isa itong sistema ng paggagamot sa pamamagitan ng mga maliliit na karayom.
3. Babylonia Code of Hammurabi Naglalaman ito ng 282 na mga batas at alituntunin noong panahon ng kabihasnang Mesopotamia. Ito ay nakaukit sa isang pillar. Ang bawat batas ay may karampatang parusa.