Punan ng angkop na salita ang mga patlang upang mabuo ang mga gawaing pangkaligtasan sa pagkain?

Katanungan

punan ng angkop na salita ang mga patlang upang mabuo ang mga gawaing pangkaligtasan sa pagkain?

Sagot verified answer sagot

Ang mag salita na aangkop sa mga patlang upang mabuo ang mga gawaing pangkaligtasan sa pagkain ay ang mga sumusunod:

1.) hugasang, linisin, pamilihan, maaaring.

2.) nakatakip, mikrobyo, sakit.

3.) lutuin, mapanis, mabilis, maaari.

Ang mga gawaing pangkaligtasan sa pagkain ay mga mahahalagang bagay na dapat maunawaan at matutunan upang sa gayon ay masiguro ang kaligtasan at kalinisan ng mga pagkaing inihahain at kinakain.

Ang pagkain ay isang bagay na kinakailangan ng tao sa pang-araw-araw upang mabuhay kung kaya naman ang kaalaman sa tamang paghahanda, pagluluto, at pagsisinop sa mga ito ay mahalaga dahil kung ito ay magiging kontaminado ay maaaring makapagdulot ng sakit sa tao.