Sa command economy sino ang nagpaplano ng ekonomiya?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

sa command economy sino ang nagpaplano ng ekonomiya?

Sagot verified answer sagot

Sa command economy sino ang nagpaplano ng ekonomiyaSa command economy, ang nagpaplano o nagpapasiya tungkol sa ekonomiya ay ang pamahalaan.

SInasbaing ang pamahalaan ang lahat ng nagpapasiya kung paano sasagutin ang tatlong tanong na kinhaharap ng ekonomiya: ano ang produktong gagawin; paano ito gagawin; at para kanino ang mga gagawing produkto.

Sa command economy, ang kontrol at regulasyon ay nasa pamahalaan lahat. Ang pamahalaan ang may ganap na kapangyarihan na gamitin nang husto ang lupa, magpasiya sa kung gaano kalaking lakas paggawa ang kailangan, at kapital na kailangan upang makamit ang mga layuning pang-ekonomiya ng isang bansa.

Ang pamahalaan din ang nagdidikta sa pamilihan kung ano-anong produkto at serbisyo ang dapat ipagbili.